Solarní systémy

Solární systém pro ohřev vody je zdrojem tepla pro ohřev vody nebo vytápění. Využití a použití je vhodné jak v rodinném domě tak ve větších objektech.
Největší výhodou je úspora nákladů 50% – 65% za rok na ohřev teplé vody. Na realizaci solárního systému je možné čerpat finanční dotaci.
Další výhoda je šetrnost vůči životnímu prostředí a jednoduchá ekologická likvidace oproti jiným řešením.

Realizujeme dva typy systémů pro ohřev vody:
1) Ploché kolektory
2) Trubicové kolektory

Možné využití solárního systému:
- Ohřev vody

Další obrovskou výhodou je dlouhá životnost, která se pohybuje nejméně okolo 25let.